POWRÓT

Czas na podsumowania 2022r. – komentarz dot. nagradzania w bydgoskiej oświacie…

Grudzień 2022 r. obfitował w liczne działania naszej KM WZZ „Forum – Oświata” w Bydgoszczy.
15.12.2022 r. – wystąpienie KM do dyrektorów szkół i placówek objętych działalnością Związku z wnioskiem o podjęcie działań (tj. wdrożenie aneksów do regulaminów wynagradzania, zwiększanie funduszy nagród) umożliwiających wypłatę dodatkowych świadczeń i wykorzystanie w całości środków pozostających na funduszach płac nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.