POWRÓT

Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki z 11.05.2021 r. dotyczące planowanych zmian w statusie nauczycieli