POWRÓT

WZZ „Forum-Oświata” wnosi o niezwłoczne podjęcie negocjacji w sprawie podziału środków na wynagrodzenia nauczycieli na 2022 rok.

10 lutego br. Przewodniczący Związku wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o pilne podjęcie negocjacji w sprawie wzrostu płac nauczycieli w 2022 r.