O NAS

ZARZĄD KRAJOWY

ZARZĄD KRAJOWY WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „FORUM - OŚWIATA”

V Kadencja (od 26.05.2023 r.)

Sławomir Wittkowicz

Sławomir Wittkowicz

 • Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”
Barbara Belicka

Barbara Belicka

 • I Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego
 • Skarbnik Zarządu Krajowego
 • Przewodnicząca Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
Damian Dziatkowiak

Damian Dziatkowiak

 • II Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Dagmara Iwanciw

Dagmara Iwanciw

 • Członek Prezydium Zarządu Krajowego
 • Sekretarz Zarządu Krajowego
Eugeniusz Bugaj

Eugeniusz Bugaj

 • Członek Zarządu Krajowego
Ewa Łabenda

Ewa Łabenda

 • Członek Zarządu Krajowego
Mirosław Górczyński

Mirosław Górczyński

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego
Sławomir Liczkowski

Sławomir Liczkowski

 • Członek Zarządu Krajowego
Iwona Rutkowska - Wydra

Iwona Rutkowska - Wydra

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodnicząca Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego
Natalia Sikora

Natalia Sikora

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
Katarzyna Strzelecka

Katarzyna Strzelecka

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego
Tomasz Szymankiewicz

Tomasz Szymankiewicz

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
Anna Ziomek - Lewicka

Anna Ziomek - Lewicka

 • Członek Zarządu Krajowego

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „FORUM - OŚWIATA”

Beata Szymańska

Beata Szymańska

 • Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”
Piotr Rejman

Piotr Rejman

 • Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
Bernadeta Białecka

Bernadeta Białecka

 • Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
Magdalena Żurowska

Magdalena Żurowska

 • Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
Maria Sadoch

Maria Sadoch

 • Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej