O NAS

STRUKTURA ZWIĄZKU

Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata"Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” jest reprezentatywnym, ogólnopolskim, branżowym związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli i pracowników oświaty.

Jest organizacją członkowską Forum Związków Zawodowych oraz Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawodowych – CESI w Brukseli.

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” jest zorganizowany na zasadzie terytorialnej.

Podstawową jednostką organizacyjną jest organizacja międzyzakładowa lub zakładowa Związku. Wszystkie organizacje międzyzakładowe lub zakładowe Związku posiadają osobowość prawną na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku.

Wszystkie organizacje międzyzakładowe i zakładowe Związku z danego województwa zrzeszone są w danej organizacji wojewódzkiej Związku, która posiada osobowość prawą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. oraz § 25 ust. 2 pkt. 2 i 3 Statutu Związku.

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000211047 i posiada osobowość prawną na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Związku.

Najwyższą władzą Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” jest KONGRES.
Kongres wybiera władze wykonawcze i kontrolne Związku.

Władzą wykonawczą Związku są: ZARZĄD KRAJOWY oraz PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO.

Najwyższą władzą kontrolną Związku jest KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA.

Na szczeblu wojewódzkim najwyższą władzą jest WOJEWÓDZKA KONFERENCJA DELEGATÓW, która wybiera władze wykonawcze i kontrolne.

Władzą wykonawczą Związku na szczeblu wojewódzkim jest ZARZĄD WOJEWÓDZKI.

Władzą kontrolną na szczeblu wojewódzkim jest WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA.

Na szczeblu podstawowym (tj. międzyzakładowym lub zakładowym) najwyższą władzą jest ZEBRANIE CZŁONKÓW lub ZEBRANIE DELEGATÓW, które wybiera władze wykonawcze i kontrolne międzyzakładowej (zakładowej) organizacji Związku.

Władzą wykonawczą międzyzakładowej (zakładowej) organizacji Związku jest KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA (ZAKŁADOWA).

Władzą kontrolną międzyzakładowej (zakładowej) organizacji Związku jest MIĘDZYZAKŁADOWA (ZAKŁADOWA) KOMISJA REWIZYJNA.

Zakres kompetencji władz wykonawczych Związku na poszczególnych szczeblach (tj. organizacji krajowej, wojewódzkiej, międzyzakładowej lub zakładowej) jest określony w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i innych ustawach oraz w Statucie Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” oraz uchwałach Kongresu Związku.

ZARZĄD KRAJOWY WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „FORUM - OŚWIATA”

IV Kadencja (od 26.05.2023 r.)

Sławomir Wittkowicz

Sławomir Wittkowicz

 • Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”
Barbara Belicka

Barbara Belicka

 • Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego
 • Skarbnik Zarządu Krajowego
 • Przewodnicząca Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
Damian Dziatkowiak

Damian Dziatkowiak

 • Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Dagmara Iwanciw

Dagmara Iwanciw

 • Członek Prezydium Zarządu Krajowego
 • Sekretarz Zarządu Krajowego
Eugeniusz Bugaj

Eugeniusz Bugaj

 • Członek Zarządu Krajowego
Ewa Łabenda

Ewa Łabenda

 • Członek Zarządu Krajowego
Mirosław Górczyński

Mirosław Górczyński

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego
Sławomir Liczkowski

Sławomir Liczkowski

 • Członek Zarządu Krajowego
Iwona Rutkowska - Wydra

Iwona Rutkowska - Wydra

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodnicząca Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego
Natalia Sikora

Natalia Sikora

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego
Katarzyna Strzelecka

Katarzyna Strzelecka

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego
Tomasz Szymankiewicz

Tomasz Szymankiewicz

 • Członek Zarządu Krajowego
 • Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
Anna Ziomek - Lewicka

Anna Ziomek - Lewicka

 • Członek Zarządu Krajowego

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „FORUM - OŚWIATA”

Beata Szymańska

Beata Szymańska

 • Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”
Piotr Rejman

Piotr Rejman

 • Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
Bernadeta Białecka

Bernadeta Białecka

 • Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej
Maria Sadoch

Maria Sadoch

 • Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
Magdalena Żurowska

Magdalena Żurowska

 • Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej