JAK ZAŁOŻYĆ KOMISJĘ MIĘDZYZAKŁADOWĄ/ZAKŁADOWĄ WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „FORUM-OŚWIATA”

Co do zasady tworzymy organizację międzyzakładową. Organizacja zakładowa tworzona jest wyłącznie w szkołach (placówkach) prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego (JST) – np. szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szkoły artystyczne prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego itp.

Utworzenie samodzielnej organizacji międzyzakładowej ze wszystkimi uprawnieniami (m.in. do nadawania szczególnych ochron prawnych) wymaga złożenia deklaracji członkowskich przez minimum 10 osób będących pracownikami (nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni) z co najmniej dwóch różnych szkół (placówek).

Jak zostać członkiem WZZ „Forum-Oświata”

Wypełnione deklaracje członkowskie wraz z pismem o utworzenie samodzielnej organizacji międzyzakładowej lub zakładowej WZZ „Forum-Oświata” należy przesłać w oryginale do właściwego terytorialnie Zarządu Wojewódzkiego WZZ „Forum-Oświata” (link do mapy) lub do Prezydium Zarządu Krajowego WZZ „Forum-Oświata” (ul. 3 Maja 8/3, 85-016 Bydgoszcz).

Na terenie województw objętych działaniem WZZ „Forum-Oświata” decyzję o utworzeniu kolejnej Komisji Międzyzakładowej lub Komisji Zakładowej podejmuje właściwy Zarząd Wojewódzki WZZ „Forum-Oświata” w formie uchwały.

Na terenie województw nieobjętych działaniem WZZ „Forum-Oświata” decyzję o utworzeniu Komisji Międzyzakładowej lub Komisji Zakładowej podejmuje Prezydium Zarządu Krajowego WZZ „Forum-Oświata” w formie uchwały.

Mapa związku w kraju.

Jeśli w Twojej szkole, przedszkolu czy w innej placówce oświatowej, opiekuńczej, specjalnej, itp. co najmniej 10 osób zdecydowało się, by wstąpić w szeregi WZZ „Forum-Oświata” możecie założyć Komisję Międzyzakładową lub Zakładową WZZ „Forum-Oświata”. Skontaktujcie się z nami.

Po przeprowadzonych wyborach do władz Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej WZZ „Forum-Oświata” i zatwierdzeniu wyników wyborów przez organizację nadrzędną stajecie się samodzielną Komisją Międzyzakładową lub Zakładową WZZ „Forum-Oświata” na terenie swojego zakładu pracy lub na właściwym obszarze działania.

O kompetencjach i zasadach działania Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej WZZ „Forum-Oświata” dowiesz się z zapisów §§ 53,54, 55 Statutu WZZ „Forum-Oświata”.

O dodatkowych programach i bonusach dla członków WZZ „Forum-Oświata” dowiesz się: