O NAS

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA W BYDGOSZCZY

Komisja Międzyzakładowa Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata"

ul. 3 Maja 8/3
85-016 Bydgoszcz

tel/fax (52) 321-46-22
wzz.bydgoszcz@gmail.com

W siedzibie związku przy ul. 3 Maja 8/3 w Bydgoszczy, mieści się także Zarząd Krajowy i Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki WZZ „Forum-Oświata”.

Kujawsko-pomorskie

SKŁAD KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

Sławomir Wittkowicz

Sławomir Wittkowicz

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Barbara Belicka

Barbara Belicka

Wiceprzewodnicząca,
Skarbnik Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Anna Ziomek - Lewicka

Anna Ziomek - Lewicka

Wiceprzewodnicząca,
Sekretarz Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Damian Dziatkowiak

Damian Dziatkowiak

Członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Andrzej Kaczorowski

Andrzej Kaczorowski

Członek Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

TomaszMłyński

TomaszMłyński

Członek Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Ewa Łabenda

Ewa Łabenda

Członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Bernadeta Białecka

Bernadeta Białecka

Członek Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Skład Komisji Rewizyjnej

Hanna Kalaczyńska

Hanna Kalaczyńska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Jarosław Gadzała

Jarosław Gadzała

Członek Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Alina Klarkowska

Alina Klarkowska

Członek Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Adam Nawrotek

Adam Nawrotek

Członek Komisji Rewizyjnej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy

Informacje o dodatkowych zadaniach dla nauczycieli, nie/wykorzystaniu funduszu płac i nagrodach w Mieście Bydgoszczy w 2022 r.

PLIKI DO POBRANIA

Ankiety dot. zestawienia roszczeń z tytułu niewypłaconych godzin ponadwymiarowych w okresie zawieszenia zajęć oraz pracy zdalnej i zestawienia roszczeń z tytułu niewypłaconych dodatków za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych.

Inne

Terminarz spotkań Przedstawicieli Kół (członków Komisji Kół i Pełnomocników) WZZ „Forum -Oświata” z Komisją Międzyzakładową w Bydgoszczy w roku szkolnym 2022/2023

Miasto Bydgoszcz – w poniedziałki o godz. 17:00, placówki spoza Bydgoszczy w poniedziałki o godz. 13:00 w Pałacu Młodzieży ul. Jagiellońska 27  SALA NR 115

2 października 2023 r.
6 listopada 2023 r.
14 grudnia 2023 r. Spotkanie Opłatkowe
8 stycznia 2024 r.
5 lutego 2024 r.
4 marca 2024 r.
8 kwietnia 2024 r.
13 maja 2024 r. 20 – lecie Związku
3 czerwca 2024 r.

Uwaga!
Dla władz Komisji Kół i Pełnomocników Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum -Oświata” w Bydgoszczy obecność jest obowiązkowa.
Dla pozostałych członków naszego Związku Zebrania mają charakter otwarty i dobrowolny.