24 godziny, 7 dni w tygodniu

POMOC PRAWNA

Członkowie Wolnego Związku „Forum-Oświata”  w ramach odprowadzanej składki członkowskiej są objęci przez nasz Związek programem

OCHRONY PRAWNEJ CDO24 

CDO24

24 godziny, 7 dni w tygodniu

w życiu prywatnym oraz w  sprawach związanych z pracą zawodową

To dodatkowa oferta WZZ „Forum–Oświata” skierowana do członków naszego Związku.

Program ten gwarantuje:

nieodpłatny dostęp do infolinii prawnej, sporządzania analizy przepisów oraz sporządzania opinii prawnych dotyczących danego zagadnienia i sporządzania przez prawników na zlecenie członka Związku pism i wystąpień (po analizie dokumentacji) na etapie postępowania przedsądowego, w tym spraw związanych nie tylko ze stosunkiem pracy (zwolnienia, postępowania dyscyplinarne, wypadki w pracy, itp.), ale także dotyczących życia prywatnego (kolizja drogowa, dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli, sprawy rodzinne, itp.)

Każdy członek naszego Związku objęty programem OCHRONY PRAWNEJ CDO24 otrzymuje kartę CDO24 (z indywidualnym numerem karty), będącą potwierdzeniem objęcia przez Związek programem OCHRONY PRAWNEJ CDO24, dzięki temu uzyskuje informacje prawne poprzez infolinię CDO24 lub drogą mailową, bez konieczności osobistego stawiennictwa.

UWAGA! W sytuacjach nagłych, osoba objęta programem uprawniona jest do korzystania z infolinii alarmowej czynnej poza godzinami pracy Departamentu Prawnego CDO24 a także w weekendy i święta.