spotkania

Spotkanie sygnatariuszy porozumienia

2 listopada br. w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy porozumienia zawartego 13.10.2021 r. pomiędzy WZZ „Forum-Oświata”, ZNP i KSOiW NSZZ „Solidarność”.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z Prezesem Sławomirem Broniarzem, wiceprezesem Grzegorzem Gruchlikiem oraz członkami Prezydium ZNP ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikat ze spotkania oświatowych związków zawodowych w dniu 13 października 2021

13 października 2021r. odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” spotkanie przedstawicieli trzech oświatowych związków zawodowych: WZZ „Forum Oświata”, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Spotkanie dotyczyło propozycji MEiN przedstawionych związkom zawodowym 21 września 2021r. Ze strony naszego ...

CZYTAJ WIĘCEJ