KM Bydgoszcz

WZZFO

OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ…

OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ…
Po kolejnych wystąpieniach Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum – Oświata” w Bydgoszczy, władze naszego Miasta zajęły stanowisko w sprawie zobowiązywania nauczycieli do nieodpłatnego (w ramach obowiązków służbowych) przeprowadzania spisów z natury.
W swoim piśmie z dnia 17 marca 2023 r. p. M. Buschmann stwierdza – ...

CZYTAJ WIĘCEJ
WZZFO

Ciekawostki z konkursów na dyrektorów szkół i placówek…

Ciekawostki z konkursów na dyrektorów szkół i placówek...
W trakcie prac komisji konkursowej:
Na pytanie przedstawiciela Forum Związków Zawodowych skierowanej do kandydata
– cyt.:
„Kierowanie - przez pracodawcę – pytań do osób ubiegających się o pracę w danej szkole, dotyczących ich przynależności związkowej i uzależnianie ...

CZYTAJ WIĘCEJ
WZZFO

Czas na podsumowania 2022r. – komentarz dot. nagradzania w bydgoskiej oświacie…

Grudzień 2022 r. obfitował w liczne działania naszej KM WZZ „Forum – Oświata” w Bydgoszczy.
15.12.2022 r. – wystąpienie KM do dyrektorów szkół i placówek objętych działalnością Związku z wnioskiem o podjęcie działań (tj. wdrożenie aneksów do regulaminów wynagradzania, zwiększanie funduszy nagród) umożliwiających wypłatę dodatkowych ...

CZYTAJ WIĘCEJ
WZZFO

Zebranie przewodniczących i przedstawicieli z udziałem przedstawicieli ZUS

Informujemy, że Zebranie Przewodniczących Kół i Przedstawicieli z Komisją Międzyzakładową WZZ "Forum- Oświata" w Bydgoszczy wyznaczone na 3 kwietnia 2023 r., odbędzie się w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy - ul. Św. Trójcy 37. Początek zebrania o godzinie 16.30. Zebranie odbędzie się z udziałem ekspertów ZUS. Zapraszamy wszystkich członków związku. ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy Biuletyn z 13 lutego 2023

- kolejne spotkanie w MEiN,
- wybory władz Związku w poszczególnych województwach,
- Jeśli polityka płacowa się nie zmieni, nauczyciele będą sami odchodzić... - wywiad S. Wittkowicza w Gazecie Prawnej
- VI Kongres Forum Związków Zawodowych,
- dopłaty do czesnego i nagrody dyrektora CEA

CZYTAJ WIĘCEJ