POWRÓT

Stanowisko naszego Związku w dotyczące propozycji /pomysłów p. Minister Edukacji dot. faktycznej likwidacji zadań domowych