DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

UBEZPIECZENIE OC


Członkowie Wolnego Związku „Forum-Oświata” czynni zawodowo Nauczyciele w ramach odprowadzanej składki członkowskiej są objęci przez nasz Związek UBEZPIECZENIEM OC nie ponosząc z tego tytułu kosztów.

Jest to kolejny bonus związany z przynależnością związkową.

DLA KOGO ?

Dla nauczycieli szkół, przedszkoli, placówek oświatowo- wychowawczych i innych placówek wymienionych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., wykładowców, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych będących członkami WZZ „Forum-Oświata”.

DLACZEGO ?

Ochrona ubezpieczeniowa w związku ze szkodą na osobie lub w mieniu wyrządzonej osobie trzeciej, związana z wykonywaniem zawodu nauczyciela (jeżeli w myśl prawa szkoda istnieje i nauczyciel jest zobowiązany do jej naprawienia).