WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
FORUM-OŚWIATA

Ogólnopolski, reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” reprezentuje i chroni interesy pracownicze członków Związku oraz pozostałych pracowników szkół i placówek oświatowych.
Jak zostać członkiem?, Wzór legitymacji.

Deklaracja członkowska

SPOTKANIA

ZWIĄZEK W MEDIACH