POWRÓT

Powstał Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny!

15 września 2022 r. w Warszawie został zawiązany Międzyzwiązkowy komitet Protestacyjny!
Tworzą go:
- Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata"
- Związek Zawodowy "Rada Poradnictwa".