O NAS

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

KARTY RABATOWE LOTOS BIZNES DLA CZŁONKÓW WZZ „FORUM-OŚWIATA”

KartaWZZ „Forum-Oświata” umożliwia swoim członkom pozyskanie kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS.

Każdy członek Związku, który chciałby korzystać z możliwości rabatowych zakupów i usług (np. myjni) na stacjach LOTOS, powinien zgłosić się do przewodniczącego macierzystej Komisji Międzyzakładowej / Zakładowej WZZ „Forum-Oświata” w celu pobrania i wypełnienia DEKLARACJI przystąpienia do programu zakupów/usług rabatowych na stacjach LOTOS i uzyskana stosownej „karty rabatowej”.

Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktur VAT.

Najważniejsze informacje dotyczące karty:

1. Posiadacz karty ma dostęp do następujących rabatów na stacjach LOTOS:

 

PALIWA
TOWARRABAT
Olej napędowy Dynamic15 gr/litr
Benzyna PB98 Dynamic15 gr/litr
Benzyna PB9510 gr/litr
Olej napędowy ON10 gr/litr
LPG7 gr/litr
TOWARY I USŁUGI
TOWARRABAT
Myjnia15%
Cafe Punkt*10%
Oleje i płyny do spryskiwaczy10%
* rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na części stacji franczyzowych

 

  1. Dodatkowy rabat 5 gr/l każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach i drogach ekspresowych.
  2. Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.
  3. Członek Związku może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko, zawierającą numer identyczny z numerem z rejestru legitymacji służbowych . Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł. Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt. Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.
  4. Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczany jest tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.
  5. Karty nie są honorowane w sieci Shell z powodów systemowych.
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w programie (dot. to także rezygnacji z członkostwa w Związku) należy poinformować o tym niezwłocznie odpowiednią Komisję Międzyzakładową /Zakładową WZZ „Forum-Oświata”.

 

Będąc członkiem WZZ „Forum-Oświata” możesz TANKOWAĆ i korzystać z usług z RABATEM na STACJACH

LOTOS