wydarzenia

Pikieta przed MEiN

Dziś swoje racje, argumenty, gniew i wielkie niezadowolenie wyrażały pod Ministerstwem Edukacji i Nauki organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli i pracowników oświaty, przede wszystkim ZNP będące organizatorem pikiety oraz organizacje społeczne reprezentujące rodziców, uczniów i samorządy terytorialne.

CZYTAJ WIĘCEJ

Propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli

Komentarz Przewodniczącego WZZ "Forum Oświata" do propozycji przedstawionych podczas posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty z udziałem kierownictwa MEiN oraz przedstawicieli związków zawodowych. Ze strony naszego Związku udział w spotkaniu wzięli S. Wittkowicz i B. Belicka. W czasie spotkania minister P. Czarnek przedstawił propozycje zmian dotyczące ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Rocznica powstania Związku

17 lat temu (7 maja 2004 r.) powstał Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" - do 07.08.2020 r. działał pod nazwą WZZ "Solidarność-Oświata".
Od początku swojej działalności jesteśmy organizacją członkowską Forum Związków Zawodowych.
Od 2009 r. jesteśmy organizacją członkowską Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawodowych (CESI) w Brukseli.
...

CZYTAJ WIĘCEJ