POWRÓT

Nowy Biuletyn z 4 marca 2004 roku

- Obradował Zarząd Krajowy Związku,
- obchody XX lecia Związku,
- RPO oraz WZZ „F-O” do MEN w sprawie zadań domowych...
- dopłaty do czesnego oraz nagrody dla nauczycieli szkół artystycznych.