POWRÓT

Pikieta przed MEiN

Dziś swoje racje, argumenty, gniew i wielkie niezadowolenie wyrażały pod Ministerstwem Edukacji i Nauki organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli i pracowników oświaty, przede wszystkim ZNP będące organizatorem pikiety oraz organizacje społeczne reprezentujące rodziców, uczniów i samorządy terytorialne.