POWRÓT

Rocznica powstania Związku

17 lat temu (7 maja 2004 r.) powstał Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" - do 07.08.2020 r. działał pod nazwą WZZ "Solidarność-Oświata".
Od początku swojej działalności jesteśmy organizacją członkowską Forum Związków Zawodowych.
Od 2009 r. jesteśmy organizacją członkowską Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawodowych (CESI) w Brukseli.
Wszystkim Członkom Związku i Sympatykom gratuluję kolejnej rocznicy oraz życzę sukcesów w działalności.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!
Sławomir Wittkowicz
Przewodniczący WZZ "Forum-Oświata"