POWRÓT

Propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli

Komentarz Przewodniczącego WZZ "Forum Oświata" do propozycji przedstawionych podczas posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty z udziałem kierownictwa MEiN oraz przedstawicieli związków zawodowych. Ze strony naszego Związku udział w spotkaniu wzięli S. Wittkowicz i B. Belicka. W czasie spotkania minister P. Czarnek przedstawił propozycje zmian dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli.