aktualności

Nowy Biuletyn z 4 marca 2004 roku

- Obradował Zarząd Krajowy Związku,
- obchody XX lecia Związku,
- RPO oraz WZZ „F-O” do MEN w sprawie zadań domowych...
- dopłaty do czesnego oraz nagrody dla nauczycieli szkół artystycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy Biuletyn z 5 lutego 2024

- spotkanie negocjacyjne z kierownictwem MEN,
- stanowisko Związku dotyczące podniesienia wynagrodzeń nauczycieli,
- wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego,
- porównanie średnich wynagrodzę nauczycieli ( nowych) z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce,
- Warlubie NIE dla niepełnosprawnych uczniów

CZYTAJ WIĘCEJ
WZZFO

Komentarz do proponowanych przez Rząd stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli

1. Proponowane stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli nie nie wzrastają o 1.500 zł, co obiecywał Premier D. Tusk.
2. Mimo, zdawałoby się, dużych podwyżek wynagrodzenia nauczycieli w porównaniu z wynagrodzeniem minimalnym (należnym każdej osobie podejmującej pracę bez względu na stopień skomplikowania obowiązków oraz poziom wykształcenia i kwalifikacji) kształtują ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy biuletyn z 8 stycznia 2024 roku

- spotkanie z nowym kierownictwem MEiN
08 stycznia 2024,
- EKZZ manifestuje w Brukseli,
- obradował Zarząd CESI,
- międzynarodowe spotkanie zespołu ds. ILA,
- konferencja ACTIVER w Wiedniu,
- o nagrodach w Warlubiu raz jeszcze...

CZYTAJ WIĘCEJ