POWRÓT

Sprawozdanie z wirtualnego posiedzenia Komitetu Wykonawczego EKZZ w dniach 2-3 lipca 2020

To było ważne spotkanie, gdyż władze EKZZ przygotowały wiele dokumentów, które – jako stanowisko EKZZ – miały być przyjęte przez zrzeszone w EKZZ organizacje. Po przyjęciu porządku obrad, protokołu z poprzedniego posiedzenia 9 czerwca, tradycyjnie głos zabrał przewodniczący Luca Visentini.