POWRÓT

Spotkanie sygnatariuszy porozumienia

2 listopada br. w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy porozumienia zawartego 13.10.2021 r. pomiędzy WZZ „Forum-Oświata”, ZNP i KSOiW NSZZ „Solidarność”.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego z Prezesem Sławomirem Broniarzem, wiceprezesem Grzegorzem Gruchlikiem oraz członkami Prezydium ZNP Urszulą Woźniak i Adamem Młynarskim.