POWRÓT

Komunikat ze spotkania oświatowych związków zawodowych w dniu 13 października 2021

13 października 2021r. odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” spotkanie przedstawicieli trzech oświatowych związków zawodowych: WZZ „Forum Oświata”, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Spotkanie dotyczyło propozycji MEiN przedstawionych związkom zawodowym 21 września 2021r. Ze strony naszego Związku w spotkaniu uczestniczyli: S. Wittkowicz, B. Belicka, K. Strzelecka i T. Szymankiewicz. Poniżej znajduje się komunikat ze spotkania.