POWRÓT

W szkole po staremu – nie będzie ani wzrostu pensum, ani zwolnień

Nie będzie zmian w Karcie Nauczyciela w takim kierunku, w jakim chciał tego minister Przemysław Czarnek. Zdecydował kategoryczny sprzeciw przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych, w tym również Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wobec pomysłu podniesienia pensji nauczycielskich od 1 września 2022 r. wiążącego się z powiększeniem pensum o 4 godziny oraz zwolnieniem co najmniej 40 tys. nauczycieli.