POWRÓT

Stanowisko Prezydium Zarządu Krajowego WZZ „Forum-Oświata”

Z oburzeniem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Każda wojna jest złem i powoduje cierpienie niewinnych ludzi. W XXI wieku w Europie nie ma miejsca na rozwiązywanie problemów międzynarodowych przy pomocy siły militarnej. Jako polscy nauczyciele i pracownicy oświaty łączymy się ze wszystkimi cierpiącymi w wyniku brutalnej napaści na Ukrainę. Wzywamy Federację Rosyjską do natychmiastowego przerwania działań militarnych i przystąpienia do rokowań pokojowych. W pełni identyfikujemy się z apelem strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 24.02.2022 r. Wspieramy stanowiska Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawodowych, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych.

Wszystkich, którzy zamierzają w najbliższych dniach włączyć się aktywnie w pomoc obywatelom i mieszkańcom Ukrainy znajdą niezbędne informacje pod adresem pomagamukrainie.gov.pl. Zachęcamy także do kontaktu z właściwymi urzędami wojewódzkimi w Polsce, które koordynują pomoc dla Ukrainy. Rekomendujemy także wspieranie akcji organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż oraz Caritas.