POWRÓT

S. Wittkowicz i S. Broniarz komentują decyzje MEN

S.Wittkowicz: powinna być zmniejszona liczebność grup i klas.
S.Broniarz: działania ministra edukacji narodowej są działaniami chaotycznymi.