POWRÓT

Pogotowie protestacyjne

Zarząd Krajowy Związku zdecydował o ogłoszeniu we wszystkich strukturach POGOTOWIA PROTESTACYJNEGO