POWRÓT

Pogotowie protestacyjne – odwołane

Zarząd Krajowy Związku zdecydował o ogłoszeniu we wszystkich strukturach POGOTOWIA PROTESTACYJNEGO

Pogotowie protestacyjne odwołane