POWRÓT

Ciekawostki z konkursów na dyrektorów szkół i placówek…

Ciekawostki z konkursów na dyrektorów szkół i placówek...
W trakcie prac komisji konkursowej:
Na pytanie przedstawiciela Forum Związków Zawodowych skierowanej do kandydata
– cyt.:
„Kierowanie - przez pracodawcę – pytań do osób ubiegających się o pracę w danej szkole, dotyczących ich przynależności związkowej i uzależnianie zatrudnienia od nie/przynależności lub rezygnacji z przynależności do WZZ „Forum – Oświata” – stanowi: