POWRÓT

Informacje o dodatkowych zadaniach dla nauczycieli, niewykorzystaniu funduszu płac i nagrodach w Mieście Bydgoszczy w 2022 r.

Ciekawe informacje dla bydgoskich nauczycieli i pracowników oświaty dotyczące:
- stanowiska Miasta dotyczące udziału nauczycieli w inwentaryzacjach