POWRÓT

OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ…

OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ…
Po kolejnych wystąpieniach Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum – Oświata” w Bydgoszczy, władze naszego Miasta zajęły stanowisko w sprawie zobowiązywania nauczycieli do nieodpłatnego (w ramach obowiązków służbowych) przeprowadzania spisów z natury.
W swoim piśmie z dnia 17 marca 2023 r. p. M. Buschmann stwierdza – cyt.:„(…) mając na uwadze treść art. 6 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) zasadne jest unikanie przez dyrektorów szkół i placówek angażowania zatrudnionych w nich nauczycieli do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych.”