POWRÓT

Nowy Biuletyn z 13 lutego 2023

- kolejne spotkanie w MEiN,
- wybory władz Związku w poszczególnych województwach,
- Jeśli polityka płacowa się nie zmieni, nauczyciele będą sami odchodzić... - wywiad S. Wittkowicza w Gazecie Prawnej
- VI Kongres Forum Związków Zawodowych,
- dopłaty do czesnego i nagrody dyrektora CEA