POWRÓT

A P E L o współdziałanie na rzecz wzrostu wynagrodzeń oraz poprawę warunków pracy w oświacie

W związku z odrzuceniem przez Sejm poprawek dotyczących 20 proc. wzrostu wynagrodzenia wszystkich nauczycieli, zwracamy się do związków zawodowych działających w oświacie o współdziałanie i współpracę na rzecz podwyższenia wynagrodzeń oraz poprawy warunków pracy w oświacie.