POWRÓT

Dlaczego–Jak–Co: Dzień o Unii Europejskiej

Życie i praca w UE “Why-How-What: A Day on the European Union” Living and working in the EU
Debata zorganizowana przez Wolny Związek Zawodowy Forum Oświata przy współudziale Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawodowych (CESI)
27 października 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, jedna z najstarszych szkół w Polsce (435 lat istnienia).