POWRÓT

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Nauczyciele

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, Nauczyciele

Kończą się zajęcia lekcyjne bardzo trudnego roku szkolnego 2021/2022, pełnego niepokojących nas  sytuacji i zdarzeń społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Musieliśmy zmierzyć się z pandemią, atmosferą wywołaną wojną na Ukrainie oraz brakiem stabilizacji i wręcz poczuciem zagrożenia bytowego. Pandemia i wojna na Ukrainie wywarły także bardzo negatywny wpływ na kondycję psychiczną uczniów, której stan oceniany jest przez specjalistów jako krytyczny, objawiający się licznymi stanami lękowymi i depresyjnymi.