POWRÓT

KOMUNIKAT Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum – Oświata” w Bydgoszczy

Szanowne Koleżanki i Koledzy - Nauczyciele
w związku z „sezonem wycieczkowym” w szkołach i placówkach oświatowych, WZZ „Forum – Oświata” przypomina, że: