POWRÓT

Kondolencje

13 maja 2020 r. odeszła nasza związkowa Koleżanka Milena Lewicka – członek Komisji
Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w Bydgoszczy.