POWRÓT

Nowy Biuletyn z 3 czerwca 2024 roku

- Jubileusz XX-lecia Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata”
- Wielopartyjne i związkowe webinarium na zamknięcie projektu WeEP24
- Konferencja ISTP 2024 w Singapurze
- Uchwał nr 2 II sesji nadzwyczajnego kongresu Wolnego Związku
Zawodowego "Forum-Oświata"