POWRÓT

Nowy Biuletyn z 5 lutego 2024

- spotkanie negocjacyjne z kierownictwem MEN,
- stanowisko Związku dotyczące podniesienia wynagrodzeń nauczycieli,
- wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego,
- porównanie średnich wynagrodzę nauczycieli ( nowych) z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce,
- Warlubie NIE dla niepełnosprawnych uczniów