POWRÓT

Nowy Biuletyn z 6 listopada 2023r.

#WeEP24 - Kraków
Sesja Nadzwyczajna V Kongresu
Po wyborach....
Z obrad CESI EDUC
Nagrody MEiN, MKiDN oraz CEA
Rada Zarządzająca CEDEFOP