POWRÓT

Nowy biuletyn z 8 stycznia 2024 roku

- spotkanie z nowym kierownictwem MEiN
08 stycznia 2024,
- EKZZ manifestuje w Brukseli,
- obradował Zarząd CESI,
- międzynarodowe spotkanie zespołu ds. ILA,
- konferencja ACTIVER w Wiedniu,
- o nagrodach w Warlubiu raz jeszcze...