POWRÓT

Okrągły stół dla oświaty. Stary pomysł w gorszej odsłonie