POWRÓT

Opinia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w sprawie godzin nadliczbowych

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele, Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła nasze stanowisko, uznając, że nauczyciel ma pełne prawo domagać się wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia 8 godzin pracy w ciągu doby nie tylko podczas pobytu np. na obozie naukowym czy zielonej szkole, ale również podczas wywiadówki lub tzw. okienek.