POWRÓT

Opinia WZZ „Forum-Oświata” w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli

Szanowny Panie Ministrze,
Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata" negatywnie opiniuje otrzymane 14 lipca 222 r. rozporządzenia......