POWRÓT

Organizacja nowego roku szkolnego oraz wynagradzania nauczycieli

Nowe rozwiązania ustawowe w roku szkolnym 2022/2023
Pragmatyka zawodowa nauczycieli.
Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli
likwidacja stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego
skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat
zmiana procedury awansu, w tym odejście od odbywania staży, planów rozwoju zawodowego i sprawozdań z ich realizacji