POWRÓT

Podsumowanie spotkania grupy roboczej w MEiN

Co się wydarzyło podczas posiedzenia nowo powstałej grupy roboczej przy MEiN, w pracach której uczestniczyły reprezentatywne organizacje związkowe reprezentujące pracowników oświaty oraz przedstawiciele resortu edukacji?