POWRÓT

Podsumowanie  spotkania, na którym zostały przedstawione propozycje MEiN dotyczące wynagrodzeń nauczycieli.

Podsumowanie  spotkania, na którym zostały przedstawione propozycje MEiN dotyczące wynagrodzeń nauczycieli.
Forum Związków Zawodowych reprezentowali:
Sławomir Wittkowicz - Przewodniczący Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”, Członek Prezydium FZZ
Barbara Belicka - Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”, Członek Prezydium FZZ
Ewa Tatarczak - Przewodnicząca Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”