POWRÓT

Pomoc uchodźcom i osobom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie

WZZ „Forum-Oświata” i członkowie Związku niosą pomoc uchodźcom i osobom poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie poprzez finansowe wsparcie dla polskich organizacji działających we Lwowie oraz finansowe wsparcie dla organizacji udzielających pomocy ofiarom wojny.