POWRÓT

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

W środę 21 sierpnia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele FZZ: