POWRÓT

Rozmowy w MEN 4 grudnia 2019

"Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata” zwraca uwagę na fakt, iż proponowane zmiany stawek ok. 19 tysięcy nauczycieli (na 600 tysięcy pracujących w polskiej oświacie) wynikają wyłącznie z powodu podniesienia od 01.01.2020 r. stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2 600 zł za pełen etat. Jest rzeczą haniebną, że Państwo Polskie w taki sposób traktuje polskich nauczycieli, że ich stawki wynagrodzenia zasadniczego są niższe lub niewiele wyższe niż minimalna płaca osób, które nie muszą legitymować się żadnym wykształceniem, kompetencjami, kwalifikacjami i umiejętnościami!"